Cắt Mã - Quần Jogger Bigsize Q52 - P2/K4

Mô tả

Quần Jogger Bigsize

chất vải cottong visco dẻo co dãn 4 chiều, vải mịn ko bai.ko dão ko xù lông 

thông số   2xl~~7xl  (60~90kg)

xxl.nặng  <65kg mông<100 bụng 80~85 dài 90

3xl nặng <70kg mông<110 bụng 85~90 dài 92

4xl           <75kg            <115        90~95 dài 94

5xl           <80kg            <120         95~100 dài 96

6xl            <85kg           <125         100~105 dài 98

7xl             <90kg         <130          105~110 dài 98