Bộ pháp phục đi chùa BodilechuaPP21

Mô tả

BodilechuaPP21

Bộ đồ lam đi chùa cách tân cổ tết 2 nơ vai, hoạ tiết vân hoa 

Bộ pháp phục đi chùa tay lỡ

Sẵn màu kem và hồng

 Mã PP21